2015-02-03

Isten akaratának cselekvése

Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: „Uram, Uram!”, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. Máté 7:21
Egy százados szolgája, akit ura nagyon megbecsült, beteg volt, és már haldoklott.
Az pedig, amikor hallott Jézus felől, elküldte hozzá a zsidók vénéit, és arra kérte, hogy jöjjön el, és gyógyítsa meg a szolgáját.
Azok Jézushoz mentek, és ilyen szavakkal kérlelték őt: Méltó, hogy megtedd neki,
mert szereti népünket, és a zsinagógát is ő építtette nekünk.
Jézus azért elment velük. Amikor pedig már nem volt messze a háztól, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki: Uram, ne fáraszd magad, mert nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj.
Sőt magamat sem tartottam méltónak arra, hogy hozzád menjek, hanem csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám.

Mert én is hatalom alá rendelt ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim, és ha az egyiknek azt mondom: „Menj el!”, elmegy, vagy a másiknak: „Gyere ide!”, idejön; és ha szólok a szolgámnak: „Tedd meg ezt!”, megteszi.
Jézus pedig ezeket hallva elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva azt mondta az őt követő sokaságnak: Mondom nektek, ekkora hitet még Izráelben sem találtam!                                                Lukács 7:2-9

Mekkora hite volt a századosnak, nem kellett ott lennie, amikor egy szolgája, végre hajtotta a parancsát, hit benne, hogy megteszi.
Tőlünk is ezt várja el Isten, Nem elég tudni az írásokat, hanem hinni is kell benne. (Mert a hit cselekedetek nélkül halott.)
Mindent Isten dicsőségére kell tennünk, még egy pohár vizet is úgy ihatsz, hogy a Teremtő Jóságát felismered.  Szeretni kell minden embert, még az ellenségedet is, ahogy egy testvér mondta, feldobod a labdát vagy nem? Bizonyságot teszünk e Jézusról, megvalljuk őt mindenki előtt, hogy ő is megvalljon minket az Atya Isten előtt.

Hogy ne ezt mondja ama napon: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Máté 7:23
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése